Farní tábor v Havlíčkově Borové

23.07.2018 12:58

Drazí přátelé, 

zdravím vás z farního tábora na faře v Havlíčkově Borové. Sešlo se 25 dětí a 10 vedoucích, pdporováni dvěma kuchařkami a knězem. Děti se ocitly v Egyptě po boku Mojžíše, který má za úkol od Hospodina vysvobodit Izraelity z otroctví. Otrockou práci a skromné jídlo děti zakusily na vlastní kůži. Teď jestli se podaří útěk po slavnostní večeři?! Děkujeme za podporu a moditby!

Zpět

Kontakt

P. Mgr. et Mgr. Ondřej Matula
kancelář: Tyršova 1, 539 73 Skuteč
bydliště: Raná 70, 539 01 Hlinsko v Čechách

+420732536873

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode