Novinky

 • 04.06.2019 09:01

  Otevření komunitního centra v Rané

  Pozvánka otevření 9.6.2019.docx (9445940) Drazí přátelé, v neděli 9.6.2019 otevíráme Komunitní centrum Pátera Františka Xavera Mimry v Rané u Hlinska na faře. Díky dotaci EU jsme mohli přebudovat farní stodolu na společenský sál s kuchyní, klubovnou, sociálním zařízením, kde se mohou scházet lidé...

 • 23.12.2018 21:00

  Hrabárna na faře

  Začalo to telefonátem v listopadu 2018 od dávné známé: "Ondřeji, ruším obchod s textilem, nechceš to?" Přivezli 76 velkých pytlů oblečení a bot, pro muže, žey i děti. Hodné farnice vše během tří večerů vytřídily a v době adventu nabídli chudým rodinám z farnosti. Zbylých 40 pytlů jsem pak odvezl do...

 • 23.12.2018 20:55

  Potravinová pomoc aktuálně

  Během uplynulých měsíců jsme rozšířili pravidelnou potravinovou pomoc díky Potravinové bance Pardubice na 9 stálých odběratelů (rodin). Mimoto jsme pomohli farnosti Skuteč, ZŠ Prosetín při akcích s dětmi a několika dalším potřebným rodinám s jednorázovým balíčkem. Před vánoci jsme také udělali...

 • 23.12.2018 20:52

  Derniéra Líného Honzy

  Raná, Kutná Hora, Chrudim, 2x Skuteč a nakonec Žďárec u Skutče. Tam všude jsme s dětmi z Loutohraní během roku 2018 předvedli své představení na motivy pohádky Josefa Lady. Sklidili jsme hodně potlesku a pochval, takže děkujeme! Už připravujeme novou pohádku, ale ještě si musíte počkat :-) 

 • 07.10.2018 19:22

  Nový školní rok 2018/19

  Drazí přátelé, konečně se dostávám k tomu, abych vám popsal začátek nového školního roku ve svých farnostech Raná a okolí. Velkou část mé služby opět zaujímá výuka náboženství, celkem 10 vyučovacích hodin ve 4 školách a na faře. Pokračuje kroužek Loutkohraní, letos s 9 dětmi, nadšenými a plnými...

 • 23.07.2018 12:58

  Farní tábor v Havlíčkově Borové

  Drazí přátelé,  zdravím vás z farního tábora na faře v Havlíčkově Borové. Sešlo se 25 dětí a 10 vedoucích, pdporováni dvěma kuchařkami a knězem. Děti se ocitly v Egyptě po boku Mojžíše, který má za úkol od Hospodina vysvobodit Izraelity z otroctví. Otrockou práci a skromné jídlo děti zakusily...

 • 10.06.2018 22:03

  Začlenění do diecéze

  Drazí přátelé,  v těchto dnech jsem obdržel inkardinační dekret od biskupa Jana vokála, že jsem od 1.6.2018 trvale včleněn do Královéhradecké diecéze. Díky všem za modlitby a povzbuzování! Jsem spokojeným knězem a rád sloužím tam, kde jsem.

 • 23.04.2018 16:07

  Vydařený "Líný Honza"

  Drazí přátelé, mohu vám s radostí sdělit, že naše premiéra loutkové pohádky "Línný Honza" i její repríza v Kutné Hoře dopadly výborně. V obou případech nás čekal plný sál diváků (Raná asi 90, KH asi 60) a obecenstvo si to velmi pochvalovalo. Děti zvládly představení skvěle a dostali sme hned několi...

 • 27.03.2018 08:49

  Pozvánka na premiéru pohádky "Líný Honza"

  Drazí přátelé, zvu vás všechny na premiéru pohádky "Líný Honza", kterou jsme nastudovali podle původní pohádky Josefa Lady s dětmi z Loutkohraní Žďárec u Skutče. Premiéra se uskuteční v kine Raná v neděli 8.4.2018 od 15 h. Repríza pak proběhne v Kutné Hoře v neděli 15.4. Budeme se...

 • 26.02.2018 17:31

  Distribuční středisko Potravinové banky

  Od začátku února 2018 se fara na Rané stala distribučním místem Potravinové banky Pardubice, z.s. Spolupráci nám zprostředkovává Charita Nové Hrady, se kterou nyní spolupracujeme. Ve staré kuchyňce jsme s chlapci sestavili regály, na kterých krátce odpočívají dovezené potraviny. Bývají na konci...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

P. Mgr. et Mgr. Ondřej Matula
kancelář: Tyršova 1, 539 73 Skuteč
bydliště: Raná 70, 539 01 Hlinsko v Čechách

+420732536873

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode